Patrick De Klerck
Schepen

Bevoegdheden

  • Milieu, (inclusief milieupremies en energieopwekkende maatregelen),
  • Energie
  • Afval (inclusief milieupremies en energieopwekkende maatregelen),
  • Ruimtelijke Ordening (planning en vergunningen),
  • Landbouw
  • Openbare Werken.