LIJSTVORMING 2018

Stacks Image 179

OPEN VLD BLANKENBERGE STELT ZIJN LIJST VOOR

1
Ivan De Clerck
2
Kathy Kamoen
3
Björn Prasse
4
Philip Konings
5
Kaat Van der Marliere
6
Michèle Pauwels
7
Mitch De Geest
8
Jeanine Jacobs
9
Carl De Backer
10
Tom Adam
11
Nathalie Steenhout
12
Jill Broos
13
Stephen Vanhove
14
Ines Bommarez
15
Hans Driessens
16
Genevieve van Houdt
17
Indra Vanhulle
18
Vincenzo De Meulenaere
19
Natalie Monte
20
Michel Vanparys
21
Agnetha Bataillie
22
Vildan Maksuti
23
Dirk Maertens
24
Charlotte Benoot
25
Guy  De Coninck
26
Katrien Van Ryssel
27
Patrick De Klerck

Stacks Image 183
Patrick De Klerck uit Blankenberge wordt lijsttrekker Open VLD voor provincieraadsverkiezingen
Zaterdag heeft het regiobestuur Brugge de lijsttrekker voor Open VLD voor de provincieraadsverkiezingen aangeduid. De eer valt Patrick De Klerck te beurt, schepen en gewezen burgemeester van Blankenberge. "Het regiobestuur kwam samen om een lijsttrekker aan te duiden voor de provincieraadsverkiezingen van oktober 2018", zegt Patrick De Klerck in een persmededeling. "Mijn kandidatuur werd met ruime meerderheid bekrachtigd. Ik dank de afgevaardigden voor hun vertrouwen. Ook wens ik Elke Carette uit Torhout, die ook kandidaat-lijsttrekker was, te bedanken voor de faire strijd. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met haar, uittredend provincieraadslid Hugo De Plecker uit Knokke-Heist, Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem uit Brugge en verscheidene kandidaten uit de regio een sterke lijst zullen kunnen vormen.”
"Patrick is geen onbekende in de politiek. Hij was al eerder meer dan 10 jaar provincieraadslid en kent dus het reilen en zeilen van de Provincie door en door", reageert voorzitter Open VLD regio Brugge Jean-Marie De Plancke. "Ook beschikt hij over heel wat politieke ervaring als Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van de stad Blankenberge. Naar aanleiding van de vorige provincieraadsverkiezingen behaalde hij 3.350 voorkeursstemmen. Patrick heeft een licentiaat in de economische geografie en een licentiaat in de stedenbouw/ruimtelijke ordening op zak, en was verbonden aan de Universiteit Gent, werkte in de Kamer van Koophandel, bij de Vlaamse overheid en was twee legislaturen adviseur op het kabinet van Vlaams Minister van Economie en Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen. Hij is dus ongetwijfeld de geknipte persoon om de provincieraadslijst aan te voeren voor Open VLD regio Brugge."

Stacks Image 105

NOG DRIE NIEUWELINGEN KLEUREN VERJONGDE LIJST OPEN VLD BLANKENBERGE


Voorzitter Franky Maelstaf en lijsttrekker Ivan De Clerck blijven de nieuwelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 uit hun blauwe hoed toveren. Opnieuw drie sociaal geëngageerde kandidaten vervoegen de indrukwekkende lijst van nieuwkomers bij de Open VLD Blankenberge.

De eerste is een buitenbeentje op meerdere vlakken:
Vildan Maksuti is een artistieke duizendpoot acteur in meerdere films en feuilletons (oa De Ridder) en regisseur van oa een kortfilm over radicalisme. Hij is een graag geziene gast bij onze jeugd en heeft over alles een mening.

Vincenzo De Meulenaere is de anglofiel bij uitstek en is naast master geschiedenis en master internationale politiek reeds enkele jaren vaste medewerker op de Britse Ambassade bij de Europese Unie.

Nathalie Steenhout is de gedreven eigenares van Taste (de vroegere Thor), is sinds haar 22 zelfstandig en aan haar derde horecazaak toe. Haar sociaal engagement is groot en vooral betaalbaar wonen voor jonge werknemers en kinderopvang trekken haar aandacht.


Stacks Image 101

OPEN VLD GAAT DOOR OP HUN ELAN


Afgelopen zondag werden op het maandelijks Blauw Aperitief van Open VLD Blankenberge opnieuw enkele kandidaten voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
De twee vaste waarden, die hun roots hebben in de horeca-wereld, werden door lijsttrekker Ivan De Clerck en voorzitter Franky Maelstaf aan het talrijke opgekomen publiek voorgesteld.
Michèle Pauwels, coördinator van het dienstenchequebedrijf Performant, staat voor de tweede maal op de lijst en zal op basis van haar vorig resultaat zeker een sprong voorwaarts maken. Michèle zetelt momenteel in de gemeenteraad, politieraad en in de Verkeerscommissie. Haar culturele kennis en interesse kan ze uitleven als lid van de stedelijke cultuurraad.
Ook
Carl De Backer staat voor de tweede maal op de lijst. Carl is technical consultant bedrijfscatering en manifesteert zich binnen de partij ook graag als medewerker en mede-organisator bij diverse evenementen. Hij zetelt in het Lindenhof, de verkeerscommissie en de cultuurraad. Ook in de vzw Jeugdherberg De Wullok is hij een actief bestuurslid.


Stacks Image 97
Open Vld Blankenberge finaliseert de trekkers- en duwersplaatsen van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.

Dat Ivan De Clerck als burgemeester de lijst zou trekken en Patrick De Klerck als uittredend burgemeester de lijst zal duwen was al een tijd geleden bekend gemaakt.

Recent maakte Open Vld Blankenberge ook bekend dat Kathy Kamoen de nieuwe binnenkomer was op de tweede plaats.

Vandaag laten voorzitter Franky Maelstaf en lijsttrekker Ivan De Clerck ook weten wie op plaats 3, 4, 25 en 26 zullen staan in oktober volgend jaar.

Om de staart van de lijst vorm te geven met kleppers van formaat zullen respectievelijk fractieleider en ere-schepen Guy De Coninck en Katrien Van Rijssel, schepen voor Sport en Senioren plaats 25 en 26 innemen. Op die manier vormen zij als trio met Patrick De Klerck het sluitstuk van de lijst van Open Vld Blankenberge.

Op de kop van de lijst zullen na de nummers 1 en 2, Björn Prasse, OCMW-voorzitter en schepen voor wonen, strand en ICT , én Philip Konings, schepen voor Toerisme, evenementen en Cultuur, de derde en de vierde plaats waarnemen.

Hiermee zal Open Vld Blankenberge alvast zeven posities aan de kop en staart van de lijst invullen met mensen die niet alleen heel wat bestuurservaring kunnen voorleggen maar ook steeds hun waarde voor de partij, tijdens en na de verkiezingen, bewezen hebben.

Ervaring met een wissel op de toekomst!
Stacks Image 91

Eerste twee nieuwe jongeren (twintigers) zijn ook de kopstukken van Jong-VLD

Op het maandelijkse Blauw aperitief van Open VLD Blankenberge werden 2 nieuwe jongeren voorgesteld die op de lijst van de Open VLD zullen staan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen: Stephen Vanhove en Tom Adam .
Tom is boekhouder van beroep , actief binnen de Daring Boys en secretaris en onder-voorzitter bij Jong VLD. Stephen is voorzitter van Jong VLD , strandredder en jurist.
Beide zijn reeds enkele jaren actief binnen het hoofdbestuur van de Partij in Blankenberge en vormen ongetwijfeld een verjongde wissel op de toekomst.
Lijsttrekker Ivan De Clerck en voorzitter Franky Maelstaf verduidelijken dat er in elk geval nog meer twintigers en dertigers, ook heel wat dames, de kans zullen krijgen om deel uit te maken van de lijst 2018 en dat daarvan op het volgende Blauw aperitief van 19/11/2017 in de Mercato, Grote Markt, opnieuw een tipje van de sluier zal gelicht worden.Stacks Image 86
Mitch De Geest wordt één van onze nieuwe sterkhouders

Na de bekendmaking van Kathy Kamoen als de nieuwe nummer twee op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wordt bij het afsluiten van de Blauwe Week een tweede nieuwkomer aangekondigd.
Zoals eerder reeds aangehaald, de lijst van 2018 zal een vernieuwende en verjongende lijst worden met veel nieuwe kandidaten, met veel jonge kandidaten en vooral allemaal kandidaten die een meerwaarde betekenen voor het toekomstig uit te tekenen beleid. Het nastreven van een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak is daarbij de uiteindelijke belangrijkste doelstelling. Kortom veel ervaring gekoppeld aan jong enthousiasme.
In die optiek hebben we met onze volgende kandidaat, de plaats op de lijst ligt nog niet vast, iemand die zeker een wissel op de toekomst zal betekenen. Hij is een moderne ondernemer waarbij innovatie geen loze betekenis heeft. Als Blankenberge ooit een “smart city” zal worden, dan zal hij daar ongetwijfeld voor een groot stuk mede verantwoordelijk voor zijn. Daarenboven is zijn sociaal engagement niet van de geringste. Als gedreven en bevlogen brandweerman staat hij in alle vrije momenten steeds ten dienste van onze bevolking.
Mitch De Geest wordt één van onze nieuwe sterkhouders de komende decennia.

Na een succesrijke Ronde van Blankenberge en een geslaagde Blauw Week, zullen we de komende maanden ten volle werken aan ons verkiezingsprogramma, rekening houdende met de resultaten van onze grote enquëte.
Langetermijnvisies rond de burger centraal, beleving en branding zullen de prioritaire grote hoofdthema’s zijn.


Stacks Image 80
Kathy Kamoen op nr 2 op de Open Vld lijst

Open VLD Blankenberge heeft tussen de Ronde van Blankenberge en de start van de Blauwe Week nog een belangrijke mededeling naar de inwoners toe. Zoals u weet wordt Ivan De Clerck de lijstrekker en zal Patrick De Klerck de lijst duwen.
De lijst van 2018 zal een vernieuwende lijst worden met veel nieuwe kandidaten, met veel jonge kandidaten en vooral allemaal kandidaten die een meerwaarde betekenen voor het toekomstig uit te tekenen beleid. Het nastreven van een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak is daarbij de uiteindelijke belangrijkste doelstelling. Kortom veel ervaring gekoppeld aan jong enthousiasme.
Vanuit dat oogpunt willen we vanavond onze nieuwe nummer twee aankondigen. Een dame die uit een middenstands-dynastie komt, een dame die directe banden heeft met de vrije beroepen, iemand die enorm sociaal is ingesteld, die op vlak van marketing en branding een ervaringsdeskundige mag worden genoemd en daarenboven “goesting” heeft om met ons team de komende jaren er volop tegen aan te gaan.
Hoewel we nog volop met ons huiswerk bezig zijn, de voorzitter en mezelf, kan ik u nu reeds melden dat we bij de afsluiter van de Blauwe Week, op zondag 17 september in de Northsea een tweede nieuwe kandidaat zullen voorstellen.
Open VLD Blankenberge wil de verkiezingen aanpakken met lange termijnvisies waarbij de inwoners centraal staan.
De verdere ontwikkeling van het nieuwe Blankenberge als familiebadplaats voor iedereen met meer beleving en sfeer het ganse jaar door wordt ook één van onze aandachtspunten.
City marketing en branding zal in samenwerking met onze lokale middenstand en ondernemers daarbij een belangrijke rol spelen.
Eén zaak is duidelijk na onze Ronde van Blankenberge: we hebben nogmaals aangetoond dicht bij de bevolking te staan, de grote meerderheid weet dat ook te waarderen en geeft ons het nodige vertrouwen om verder te bouwen .
De enquêtes worden in het najaar verwerkt tot een duidelijk partijprogramma.
Burgemeester en Open Vld lijsttrekker Ivan De Clerck "ON TOUR"


Ronde van Blankenberge: sfeerbeelden

voor meer info: http://www.ivan-de-clerck.be

Stacks Image 116
Stacks Image 119
Stacks Image 122
Stacks Image 125
Stacks Image 129
Stacks Image 132
Stacks Image 135
Stacks Image 138
Stacks Image 142
Stacks Image 145
Stacks Image 148
Stacks Image 151
Stacks Image 155
Stacks Image 158
Stacks Image 161
Stacks Image 164