Stacks Image 1706

NIEUWS

UIT ONS "STEEDJE"  1 / 3
 • Blankenbergse haven totaal geblokkeerd

  Sinds een tweetal weken verhindert een grote zandbank de toegang tot de jachthaven van Blankenberge. Het verzanden van de havengeul is een jaarlijks terugkerend probleem dat ernstige schade toebrengt aan het imago van de badstad én grote veiligheidsrisico’s voor de scheepvaart met zich meebrengt.

 • Ongerustheid omtrent Blankenbergs erfgoed ‘de Strandjutters’

  Als oppositiepartij volgen we nauwlettend de briefwisseling van de nieuwe meerderheid. Onze fractie was dan ook verbaasd om een brief terug te vinden met als titel - Vergunning GEBRUIK STRANDGEDEELTE VOOR SPORTBEOEFENING en GEBRUIK LOKALEN 'BRISLAM' VAN DE SPEELPLEINWERKING 'SPEELBERGE'. Stopzetting.

 • Bijkomend duurzaam bedrijventerrein mogelijk in Blankenberge !

  Blankenberge 14/02/2019​, In de recente provincieraad polste Patrick De Klerck, Voorzitter Commissie Ruimtelijke Ordening en Toerisme, bij de bevoegde gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu naar de stand van zaken van de invulling van het bijkomend reservepakket bedrijventerreinen voor West-Vlaanderen.

 • Hebben we in de toekomst nog frietkramen in Blankenberge?

  Blankenberge 29/01/2019​, I​n een krantenartikel in Het Nieuwsblad van 23 januari jl. las de Open Vld fractie Blankenberge het volgende: “Het nieuwe stadsbestuur wil voorlopig geen nieuwe concessies op lange termijn toekennen, en dat zorgt voor de nodige onzekerheid bij de frituristen.”