NIEUWS

UIT ONS "STEEDJE"    1 / 3
  • Bijkomend duurzaam bedrijventerrein mogelijk in Blankenberge !

    Blankenberge 14/02/2019​, In de recente provincieraad polste Patrick De Klerck, Voorzitter Commissie Ruimtelijke Ordening en Toerisme, bij de bevoegde gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu naar de stand van zaken van de invulling van het bijkomend reservepakket bedrijventerreinen voor West-Vlaanderen.

  • Hebben we in de toekomst nog frietkramen in Blankenberge?

    Blankenberge 29/01/2019​, I​n een krantenartikel in Het Nieuwsblad van 23 januari jl. las de Open Vld fractie Blankenberge het volgende: “Het nieuwe stadsbestuur wil voorlopig geen nieuwe concessies op lange termijn toekennen, en dat zorgt voor de nodige onzekerheid bij de frituristen.”